Pga min sjukdom.

...har jag fått brist på...

Jag har sen den 29 mars börjat med dessa två mediciner.

Jag tar en tablett av dem båda två ggr per dag.

Jag har brist på både B12 och Folsyra.

MINA VÄRDEN ÄR.

HB: 137.

Gränsvärdena är 117 - 153. Här låg jag bra till.

B12: 247
Gränsvärdet: 150-800 (enl läkaren) Här låg jag lågt.

Folsyra: 9.7
Gränsvärdet 7-40 Här ligger jag också lågt.

Så nu ska jag ta Treobe varje dag i resten av mitt liv.

Nu så vänner ska jag bli piggelin igen.

OM DET ÄR ÄRFTLIGT? JAPP. OM NÅGON I MIN SLÄKT HAR DET. 
JA MIN BIOLOGISKA FAR HADE B12 BRIST.

Varför har jag då Brist på detta?
Jo man har ofta det då man har IBS..för tarmen kan ta upp B12 och inte tillgodose kroppen det.

Här kommer mer om B12 brist för den som är intresserad.

B12 är ett av vitaminerna i B-vitaminkomplexet. B12 behövs bl.a för att bilda nytt blod. Med brist på B12 så utvecklar man en anemi (brist på röda blodkroppar = en typ av blodbrist).

De röda blodkropparna cirkulerar runt i kroppen, tar upp syre i lungorna och transporterar detta till kroppens celler. Cellerna använder syret i ämnesomsomsättningen. och ger oss energi.

De röda blodkropparna bildas i röda benmärgen och har normalt en livslängd på ca 4 mån. För att producera röda blodkroppar behövs bl.a järn, vitamin B12 och folsyra. Om någon av dessa komponenter fattas, minskar produktionen av röda blodkroppar.

Vitamin B12 är även viktigt för nervsystemet. Brist på B12 kan även ge upphov till degeneration i nervsystemet.

Vanligen orsakas B12 brist av att kroppen inte kan ta upp vitamin B12, eller att man tar in för lite med kosten. Det senare gäller främst veganer, som har en kost som är fattig på kött, fisk och mjölk. B12 brist utvecklas även ofta hos äldre människor. (Sannolikt har 20-40% över 70 år tecken på B12 och folatbrist).

Orsak till B12 brist
Normalt får vi i oss vitamin B12 med födan. B12 spjälkas med hjälp av ett antal enzymer. I magsäckens parietalsceller som producerar saltsyra produceras även det kroppsegna ämnet intrinsic factor-IF som i magsäcken binds till det spjälkade B12 och bildar ett nytt komplex bestående av B12-IF. Detta transporteras ut ur magsäcken vidare till tunntarmen där komplexet på en kortare sträcka genom ett mycket komplext förfarande transporteras genom tarmväggen och ut i blodet. Det är bara komplexet B12-IF som kan transporteras på detta sätt genom tarmväggen, saknas B12 eller IF så passerar det bara rakt förbi och ut ur kroppen.

Vanligaste orsaken till B12 brist är att det uppstått en brist på ämnet intrinsic faktor, IF, som bildas i magsäcken eller försämrad absorption av B12-IF komplexet i tarmen. Om kroppen av någon anledning producerar antikroppar mot parietalcellerna (Tex pga att kroppen en längre tid försökt balansera saltsyraproduktionen i magen), så bildas inte IF, som är nödvändigt för upptaget av B12. Parietalcellerna kan även vara utslagna på grund av kronisk inflammation i magslemhinnan, s.k. atrofisk gastrit.

Människor som opererat bort delar av magsäcken har ofta reducerat antalet IF producerade celler så att produktionen är för liten. Det finns även vissa specifika tunntarmsjukdomar som kan medföra att B12-IF komplexet inte kan tas upp.

Hur känner man igen blodbrist orsakad av B12 brist?
Oftast kommer symtomen smygande under en längre tid. De första symtomen kan vara trötthet, svaghet, andningsbesvär, yrsel. D.v.s. inte så olikt de första symptomen på hypotyreos. Allvarlig blodbrist kan även ge upphov till kärlkramp, huvudvärk och smärtor i benen.

Typiska symptom på B12 brist
Ovan nämnda symptom är ju ganska allmängiltiga, men det finns ett antal ganska typiska symptom på B12 brist (som man som drabbad först hittar en rad andra förklaringar till) t.ex.:
- Röd irriterad tunga, ofta i komb med blåsor i munnen.
- Obehag från magen, ändrade avföringsmönster
- Matleda- fast du är hungrig så kan du inte äta, allt smakar dåligt
- Försämrad känsel
- Nedsattvibrationssinne framförallt vid knölarna på fotlederna och handlederna, testas med stämgaffel
- Stickningar pirrningar i benen
- Känselbortfall, domningar i händerna och kuddar under fötterna
- Sämre balans och ostadig gång
- Psykiska symptom kan förekomma, som försämrat minne, depression och demens (Förr hamnade ofta B12 patienter på sinnessjukhus)
- Lättirriterad
- Vissa kan få problem med nervsystemet innan blodbrist utvecklats.

Om man misstänker B12 brist bör man först kolla upp om det finns i släkten, eller om man vet med sig att man gjort någon mag- eller tarmoperation. Har man symptom så ska man be att det tas ett prov.

B12 har ibland kallats för "toast-sjukan" då det ofta kan drabba dem som lever på vitt bröd. B12 kan förebyggas genom allsidig kost. Lever av alla slag, njure, nöt kalv, lamm, kyckling är utmärkt B12 mat som fyller på förrådet ( förutsatt att man har ett fungerande upptag).

B12 brist kommer smygande. Vanligen har man ett överintag av B12 och kroppen lagrar upp i depåer. Största depån är levern, vars förråd kan räcka mer än ett år. Dessutom finns det upplagrat i myelinskiktet runt nervtrådarna. När det är slut i levern tas reserven från nervens skyddsskikt. Med förkärlek så hämtar kroppen då från ryggmärgens baksträngar i nacken, vilket innebär problem med funktionen i händerna.

Autoimmuna sjukdomar
Av olika orsaker kan det autoimmuna systemet komma ur balans. Helt klart finns det ett samband mellan våra endokrina organ. I klartext innebär det att de som drabbats av problem med sköldkörteln även kan få andra störningar. Ca 5-10 % som har problem med sköldkörteln kan utveckla atrofisk gastrit, en kronisk inflammation i magslemhinnan, av dessa kan ca 10-20 % utveckla en blodbristsjukdom som kallas för perniciös anemi som leder till B12 brist och förändringar av blodet. De röda blodkropparna blir färre, men större och oregelbundna. Det kallas för megaloblastisk anemi.

Sköldkörtelpatienter utgör även riskgrupp för att utveckla problem med binjurarna och/eller diabetes. Någon gång med jämna mellanrum bör man därför kolla detta, i synnerhet om symptombilden förändras.

Provtagning
Ska man aldrig se som något ont utan som en förmån att få kolla hur det är ställt i maskineriet. Om du misstänker B12 brist skall du begära en ordentlig provtagning så att det ur resultaten går att dra vissa slutsatser om fortsättningen. Prov bör självklart tas på B12, (om man behandlas med sprutor ger det endast ett mått på transportförmågan och inte den verkliga halten). Normala nivån kan även vara mycket olika från en individ till en annan, därför räcker det inte med enbart ett B12 prov. Vitaminerna B12, B9 (folat) och B6 är viktiga för blodbildningen och har ett specifikt förhållande till varandra.

Jag anser att prov bör ske av B12, B9, B6, Homocystein, Metylmaleneat, Blodstatus (inte bara Hb), järnstatus, Zink. Om dessa prover inte är bra eller kan ge någon förklaring bör en diskussion tas angående att kolla upp övriga endokrina systemet. Tex provtagning av pepsinogen, gastrin, PTH, blodsocker, kreatinin. I vissa fall kan även en gastroskopi behöva utföras.

Behandling
Om du skulle ha B12 brist så kan du beroende på orsaken behandlas på olika sätt. Om du har kvar möjligheten att via tarmen ta upp B12 så går det bra med tabletter. Om B12 bristen är gravare kan injektioner av Behepan behövas. Till att börja med får man oftast dessa intramuscullärt men när symptomen gett med sig kan de tas subkutant. Sprutorna är absolut inget obehag och oftast känner man sig betydligt bättre redan inom några timmar. Hur ofta man behöver tillskott är helt individuellt och styrs efter hur du mår.

B-vitaminbrist
Brist vitamin B12 = kobolamin , vitamin B9 = folat = folsyra, vitamin B6 = pyridoxin kan förekomma vid thyreodeasjukdom.

Symtomen på B12 = kobolaminbrist är trötthet, depression, balansrubbning, nedsatt känsel, myrkrypningar. Vitamin B12 lagras i levern. Det kan dröja många år innan bristsymptom visar sig.
B12-brist är vanligast hos äldre och förekommer till 80% hos personer över 69 år.

Brist på B9 = folat = folsyra ger järnbristsymtom, trötthet, depression och vid en graviditet är risken ökad att få barn med ryggmärgsbråck.

Brist på B6 = pyridoxin, ger järnbristsymtom och hudförändringar.

Andra orsaker till B-vitaminbrist kan vara dåligt matintag, vegankost, matsmältningsrubbningar och medfödda rubbningar i ämnesomsättningen.

B-vitaminbrist är associerat med ofrivillig barnlöshet, missfall och fosterskador.

Homocystein
Blodprover kan tas och homocystein är det ämne som snabbast reagerar och stiger vid en uppseglande B-vitaminbrist.
Ett ökat homocysteinvärde skall alltid kompletteras med andra prover för att säkerställa diagnos.

Homocysteinökning är inte specifikt för B-vitaminbrist utan kan också ses vid nedsatt njurfunktion. Vissa läkemedel som Trimetoprim®, Metotrexat® och medel mot för mycket saltsyra (protonpumpshämmare) interfererar med omsättningen av dessa vitaminer vilket ger en ökning av homocystein.

JAG HAR LÅNAR DENNA TEXTEN härifrån.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0